ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Ανησυχητική η βία προς ανηλίκους ΛΟΑΤΙ

«Υπάρχει ρατσισμός στα σχολεία και θά’λεγα πολυεπίπεδος,» μας λέει η εκπαιδευτικός Κ (ψευδώνιμο). «Υπάρχει κυρίως ρατσισμός προς άτομα με αναπηρίες, προς παιδιά μεταναστών, προς παιδιά με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, τζαι πιο γενικά προς ΛΟΑΤ άτομα.» Έσιει κάποιο περιστατικό τούντου ρατσισμού που ήβρες ιδιαίτερα έντονο; Μια περίπτωση που εβίωσα πριν μερικά χρόνια ήταν με ένα αγόρι,Continue reading “ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Ανησυχητική η βία προς ανηλίκους ΛΟΑΤΙ”